Един сайт. Много посоки.

Място за публикации по изпълнявани проекти от оперативните програми. Създадохме този специализиран сайт, опирайки се на богатия опит, който имаме като изпълнител на дейности по информация и публичност в рамките на проекти по оперативните програми за периода 2007 – 2013 година. Необходимостта от популяризиране сред възможно най-широка аудитория на конкретни етапи и резултати от проектите, съобразявайки се често с ограничени финансови средства, налага търсенето на алтернативни начини за публикуване на съответната информация. Този сайт е една отлична възможност за целта. Поместените тук съобщения за изпълняваните от вас проекти ще стигнат до голям брой читатели не само от региона на вашето населено място, но и от цялата страна.

Условия за публикуване на сайта: Използвайте „формата за контакт” в горното меню на сайта. Изпратете ни и-мейл с информацията, която искате да бъде качена на сайта. Стойността на една публикация е 96 лева, като всяка ваша трета публикация е безплатна.

Публикации